Νομός : Κοζάνης
Επαρχία : Κοζάνης
Αυτοδιοικητική μονάδα : Κοινότητα  *πλέον με το σύστημα Καποδίστριας Δημοτικό Διαμέρισμα Κοζάνης
Κοινότητα ή Δήμος : Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκόρβυσης
Κωδικός Οικισμού : 58313601
Παλιά Ονομασία : Ίσβορος
Παραλλαγή παλιάς ονομασίας (επί Τουρκοκρατίας) : Ακ Μπουνάρ
Ημερομηνία μετονομασίας : 20/1/1927
ΦΕΚ : 18/1927
Νέα Ονομασία : Λευκόβρυση


Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.